Aanpak

Doorheen de jaren heb ik al met verschillende aannemers samengewerkt. Zo heb ik een selecte groep kwaliteitsaannemers leren kennen met wie ik graag en regelmatig samenwerk. Het voordeel van deze groep is dat de aannemers elkaar kennen en op elkaar zijn ingewerkt. Dat zorgt voor een vlot verloop van de werken en tegelijkertijd is het een kwaliteitsgarantie.

 

 

 

 

Zelfs tijdens het ontwerpproces bespreek ik technische details met deze aannemers. Zo vermijden we verrassingen tijdens de uitvoeringsfase. Indien gewenst, betrek ik deze aannemers ook in uw project.

 

 

7] Offertes opvragen

 

Ik kan in uw naam offertes opvragen bij aannemers of u begeleiden in het beoordelen van de offertes die u zelf heeft opgevraagd. Wanneer ik insta voor de offertevragen, maak ik met de aannemers een plaatsbezoek. De aannemer krijgt zo een duidelijk beeld op de bestaande situatie en de uit te voeren werken. Op die manier zijn verrassingen voor hem en u tijdens de uitvoering uitgesloten.

 

8] Afstemming met aannemers

 

Wanneer de aannemers geselecteerd en vastgelegd zijn, spreken we de uitvoering gedetailleerd met hen door en leggen samen een planning vast. Eenmaal de werken gestart zijn, zorg ik voor een frequente controle op de goede uitvoering

 

9] Oplevering

 

Net als bij een klassiek bouwproject organiseer ik een oplevering waarin we het project in detail bekijken en eventuele opmerkingen noteren. Die worden zo snel mogelijk verholpen door de betrokken aannemers.

4] Verdiepingsgesprek

 

In hetzelfde stadium bespreken we heel gedetailleerd uw behoeften, wensen, leefgewoonten en voorkeuren voor materialen en kleuren.

 

5] Presentatie ontwerpen

 

Al deze informatie neem ik mee in mijn ontwerpproces. Het resultaat presenteer ik in 2D of 3D. De presentatie van de ontwerpen gebeurt bij voorkeur in de in te richten omgeving. Zo kunt u zich het best inleven in de nieuwe situatie.

 

6] Uitvoeringstekeningen

 

Indien u dit wenst, werk ik na het

verfijnen van de ontwerpen de uitvoeringstekeningen uit.

 

1] Kennismakingsgesprek

 

Tijdens dit gesprek nemen we tijd om elkaar beter te leren kennen. Verder probeer ik een inzicht te krijgen in uw verwachtingen.

 

2] Offerte

 

Op basis van uw verwachtingen maak ik een offerte op voor mijn aandeel in het project.

 

3] Opmeten

 

Na de goedkeuring van de offerte meet ik bestaande ruimtes of gebouwen volledig op. Bij een nieuwbouw baseer ik me op de architectuurontwerpen.

 

"Professioneel team"

< Terug

Diensten >